Nawigacja

Lista sal

Nazwa Skrót Pojemność
  Agnieszka Baranowska
Alicja Frąckowiak
Agnieszka Jelińska Hok
Magdalena Knosala
Monika Kozłowska
Ewa Kwiatkowska
Izabela Moszyńska
Monika Świtała
Izabela Węgrzynowska
  107
  108 Małgorzata Leśniewicz
  109
  110 Justyna Dudkowska
Lucyna Wysocka
  111 Iwona Białasik
  112
  113
  24
  25
  26
  27
  28
  30 Longina Krasuska
Maria  Pietrzak
  4