Nawigacja

Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

 

Koncepcja pracy szkoły:

Koncepcja_pracy_szkoly.pdf

 

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2017/2018:

Plan_WDN_na_r._szk._20172018.pdf

 

Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2018-2020:

Program_wychowawczo-profilaktyczny_2018-2020.pdf

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 63 w Poznaniu:

Statut_Szkoly_Podstawowej_nr_63.pdf

 

Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 63 w Poznaniu:

Zmiany_w_Statucie_SP63_w_Poznaniu.pdf