SP 63

Piątek 09.10.2015

OGŁOSZENIA

Szanowni Rodzice.

      Bardzo dużo w ostatnim czasie słyszy się w środkach masowego przekazu o niebezpieczeństwach, które czyhają na nasze dzieci. Problemem są narkotyki, alkohol, środki odurzające, dopalacze, nikotyna. Aby głębiej poznać i ustrzec się w/w tematu zapraszamy dnia 13.10.2015 r o godz.1700 do auli szkolnej na spotkanie dla Rodziców i Nauczycieli SP 63 z Policją na temat możliwych uzależnień dzieci, uczniów. 

ZAPRASZAMY

 

 

Co nowego...

 • Biegi na os. Chrobrego

        Uczniowie z naszej szkoły dnia 25 września 2015 , wzięli udział w XVII Ogólnopolskim Biegu Chrobrego przy SP nr 17 w Poznaniu. Celem  imprezy była popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.

  Organizatorami byli Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu oraz  Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania.

 • FESTYN SZKOLNY "POŻEGNANIE LATA"

           Jak co roku Szkoła Podstawowej Nr 63 w Poznaniu wraz z Radą Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo, pracownikami MOPR- u  w Poznaniu i Fundacją "Raz Dwa Trzy",  zaprasiła mieszkańców Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo na Festyn Sportowo-Rodzinny „Pożegnanie Lata”, który odbył  się w sobotę, 19 września 2015 roku w godzinach od 14.00 do 18.00
  Organizatorzy zapewnili moc atrakcji.

 • UROCZYSTE ROZPOCZECIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

         Dnia 1 września 2015 roku w Szkole Podstawowej Nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego w Poznaniu zainaugurowano rok szkolny 2015/2016.

        W sali gimnastycznej  SP nr 63 zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  26 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie pożegnali swoich wychowawców i nauczycieli na okres przerwy wakacyjnej. Pani dyrektor z pomocą wychowawców wręczyła świadectwa z wyróżnieniem. Nauczyciele róznych przedmiotów wręczyli również nagrody za wybitne osiagnięcia w konkursach. Dodatkowo w tym roku wręczono dwie Nagrody Dyrektora Szkoły (tablety!) dla uczennic: Weroniki Wazyńskiej i Tatiany Wysockiej z klasy VI, które wykazały się wybitnymi osiągnieciami edukacyjnymi i wzorową postawą uczniowską. Szósta klasa, której wychowawcą była pani Małgorzata Leśniewicz pożegnała w tym roku naszą szkołę ruszając w dalszą drogę edukacyjną.