Nawigacja

Historia szkoły Hymn szkoły Patron Nasze osiągnięcia

O szkole

Patron

Ksawery Faustyn Ignacy Zakrzewski

Urodził się w majątku Wełno, należącym wtedy do wsi Goślinowo, 15 lutego 1876. Pochodził z rodziny szlacheckiej, która przyjęła sobie herb Trzaska. Młody Zakrzewski, mógł z tradycji domu, czerpać naukę patriotyzmu. Jeszcze w gimnazjum, wstąpił do Towarzystwa Tomasza Zana. Z kolei, podczas praktyk w Berlinie, został członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W późniejszych latach, bardzo starał się rozpowszechniać wyniesione z domu obyczaje niepodległościowe. W 1898 udał się na studia medyczne, które ostatecznie ukończył w roku 1903, otrzymując tym samym tytuł doktora nauk medycznych. W 1905 roku, osiadł w Poznaniu, gdzie rozpoczął praktykę lekarską. Oddział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Poznaniu, wybrał go na swojego prezesa w latach 1905 – 1915, czyli aż do swojej śmierci. W 1905 r. wziął ślub z Janiną Dygatówną, z którą miał trójkę dzieci: Janusza, Halinę i Zbigniewa. W 1912 r. założył  Bibliotekę i Czytelnię im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ponadto, Zakrzewski działał w Towarzystwie Naukowej Pomocy, oraz był członkiem Towarzystwa Opieki nad Dziećmi Katolickimi w Poznaniu. Był również działaczem i członkiem Wydziału Kultury Towarzystwa "Straż", wreszcie współzałożycielem w 1904 r. polskiego Klubu Wioślarskiego 04. Od 1905 roku był także członkiem Wydziału Lekarskiego PTPN (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk). Ksawery zakrzewski zmarł po ciężkiej dziesięciotygodniowej chorobie, dnia 18 listopada 1915 r.

 

 

 

 

Jak napisał W. Witczak w książce „Ksawery Zakrzewski - lekarz i działacz społeczny”: "Pamięć po zmarłym poznańskim lekarzu i działaczu narodowym okazała się krótkotrwała i nie wykroczyła poza granice lokalne, choć w 1921 roku naczelna Rada Harcerska nadała Zakrzewskiemu tytuł Honorowy Harcerz Rzeczypospolitej”. Dopiero w dniu 24 maja 1980 r. Ksawery Zakrzewski stał się patronem Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul. Starołęckiej 142 w Poznaniu. W szkole tej umieszczono tablicę pamiątkową z wizerunkiem lekarza w mundurze sokolim i napisem zaczerpniętym z "Dziadów" części III. A. Mickiewicza:

 

"Duszą jam w moją ojczyznę wcielony

ciałem połknąłem jej duszę

Ojczyzna i ja to jedno...".